"Mijn doelstelling is om als ervaringsdeskundige mensen enthousiast te maken om in de zorg te gaan werken."

Rob Jacobs - Jouw ervaringsdeskundige

 

"Mijn doelstelling

Als ervaringsdeskundige merk ik dat er een schreeuwend te kort is aan medewerkers in de zorg. Daarnaast heerst er vaak nog een vertekend beeld over de zorg en het leven met een beperking. Door onderzoek te doen bij het beroepsonderwijs wil ik mijn verhaal delen. Hierbij is het doel om een realistisch maar vooral ook positief beeld te schetsen van het leven met een beperking.

hierbij kijken we ook naar knelpunten Waar hulpverleners tegenaan lopen en zoeken we Samen naar een passende oplossing

Ik werk mee aan verschillende soorten onderzoeken die de werk en de leefomgeving van de cliënt en de hulpverlener te verbeteren

Mijn doel is Dat jij als hulpverlener Op een gezonde manier met client kunt samenwerken

En en je op een goede manier kunnen reflecteren op je eigen handelen

En ik kijk altijd naar manieren waarbij Iedereen min kan doen of je nou een beperking hebt of niet

lees een voorbeet

 

Verder wil ik dat zorg ontvangers
over het algemeen een positiever beeld krijgen van zichzelf. Ik will ze stimuleren om na te denken over wat hun kracht is en dat uit te bouwen tot iets moois zodat je zo je steentje kunt bijdragen in de maatschappij.
Helaas is het soms zo dat het zelfbeeld van zorg ontvangersniet zo positief is. Dat vind ik jammer maar ik ben er van overtuigd dat als je iets wilt, je dat ook vaak kan.

en ik wil er voor zorgen dat dat zorg ontvangers getraind worden om minder afhankelijk te woorden van de hulpverleners.

Ik werk mee aan verschillende soorten onderzoeken om de zorg te verbeteren ik heb dan ook in de toekomst het idee om een onderzoek te starten om de zorgontvanger te stimuleren om zijn of haar netwerk te vergroten en de onderhouden zodat hij of zij naast het contact met de hulpverlener dan ook zijn eigen netwerk heeft

Zodat zijn of haar sociale interesse wellicht ook verlegd kan worden

or.